ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hệ thống duy nhất tích hợp đầy đủ thông tin đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Mỗi ý kiến đóng góp của Quý vị là cơ sở để thành phố nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn!

 * Lý do bạn nên đánh giá trực tuyến mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công của thành phố

- Được nói lên ý kiến của mình để nhận được sự phục vụ tốt hơn của chính quyền địa phương.

- Được ưu tiên trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lần sau.

- Được cập nhật thông tin mới nhất về thủ tục hành chính của thành phố.

- Cùng chung tay xây dựng một nền hành chính phục vụ tốt hơn cho người dân thành phố.

- Đánh giá hết sức dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi thông qua địa chỉ: http://dichvucongvithanh.haugiang.gov.vn

23-cac-buoc-danh-gia-a545cc8ae2dd640ffaf

* 5 bước đơn giản để sử dụng chức năng đánh giá

- Bước 1: Truy cập phần mềm theo địa chỉ http://dichvucongvithanh.haugiang.gov.vn

- Bước 2: Chọn nội dung cần đánh giá (Đánh giá đơn vị hoặc Đánh giá công chức)

- Bước 3: Chọn đơn vị muốn đánh giá

- Bước 4: Điền các nội dung cần đánh giá (Mã hồ sơ hoặc họ tên, lựa chọn câu trả lời thích hợp)

- Bước 5: Nhập mã xác nhận và chọn "Gửi đánh giá"

Processing...