Chào mừng bạn đến với Hệ thống Dịch vụ công Trực tuyến Thành phố Vị Thanh

Hướng dẫn sử dụng

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

GIỚI THIỆU

Tổng quan về hệ thống

Theo thông tư số 26/2009/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, thành phố Hải Phòng chủ trương xây dựng trang Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số thuật ngữ sau:

1. Dịch vụ hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

2. Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

5. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có ) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Giới thiệu về giao diện

Chào bạn, để sử dụng các chức năng được cung cấp, bạn vui lòng truy cập vào địa chỉ sau http://hcc.panda.com.vn

Sau khi truy cập giao diện website hiện ra như sau:

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÔNG DÂN

Đăng ký tài khoản

Để sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, người dùng (công dân, hoặc doanh nghiệp) cần phải là thành viên của hệ thống. Nếu chưa là thành viên, người dùng cần phải tạo một tài khoản thành viên trên hệ thống.

Chúng ta chọn vào mục Đăng ký.

Sau khi nhấn chọn đăng ký, hệ thống sẽ chuyển đến một trang như hình sau để thực hiện việc đăng ký:

Nhập đầy đủ thông tin tài khoản thành viên vào biểu mẫu đăng ký, lưu thông tin tài khoản.

Hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem tài khoản có hợp lệ không.

- Nếu thông tin đăng ký không hợp lệ, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại thông tin.

- Nếu thông tin đăng ký hợp lệ, hệ thống sẽ gửi email xác nhận thông tin đăng ký vào tài khoản email của bạn (Lưu ý: email có thể nằm trong các mục bulk, spam… nên các bạn vui lòng kiểm tra thật kỹ).

Việc tiếp theo là kiểm tra email để nhận thông tin xác nhận. Thông tin kích hoạt được gửi kèm, bạn chỉ cần nhấn vào liên kết này để kích hoạt và có thể sử dụng tài khoản

Hoàn tất quá trình đăng ký.

Đăng nhập - Đăng xuất

Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống để sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Tại giao diện chính của website, bạn nhấn Đăng nhập

Một hộp thoại hiện lên yêu cầu bạn điền đầy đủ thông tin tên truy cập, mật khẩu; sau đó nhấn Đăng nhập để truy cập vào hệ thống.

 

Nếu tài khoản không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi. Bạn cần phải cung cấp lại thông tin chính xác.

 

Sau khi kiểm tra thông tin tài khoản hợp lệ, trên menu trên cũng sẽ hiển thị thông tin cá nhân của bạn.

Hoàn tất quá trình đăng nhập vào hệ thống. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ được cung cấp.

Đăng xuất

Khi không muốn tiếp tục sử dụng hệ thống, bạn cần phải thoát khỏi hệ thống để tránh người khác sử dụng tài khoản của bạn vào mục đích xấu.

Nhấn vào nút [Thoát] trên menu để đăng xuất khỏi hệ thống

Sau khi đăng xuất thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển bạn về trang chủ.

Cập nhật thông tin cá nhân

Chức năng này chỉ có thể thực hiện sau khi bạn đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Trong menu trên cùng bạn nhấn vào nút Xin chào: ...

Hệ thống chuyển bạn đến trang cập nhật thông tin cá nhân. Tại đây bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân hay cập nhật lại mật khẩu

Một thông báo hiện ra cho biết bạn đã cập nhật thông tin thành công.

Thông tin dịch vụ hành chánh

Từ giao diện trang chủ bạn có thể thể chọn nhanh dịch vụ muốn đăng ký hồ sơ

Hoặc nếu đang ở các trang con, trong menu bên tay trái bạn có thể chọn lĩnh vực, sau đó chọn tiếp dịch vụ cần đăng ký hồ sơ mới

Sau khi chọn một dịch vụ, hệ thống sẽ chuyển đến trang thông tin chi tiết về dịch vụ.

Tại trang này bạn có thể:

- Xem thông tin chi tiết về dịch vụ

- Hướng dẫn các bước thực hiện

- Xem thông tin thành phần hồ sơ

- Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

- Tải về các biểu mẫu

Quản lý hồ sơ

Để quản lý thông tin tất cả các hồ sơ, bạn chọn Quản lý hồ sơ trong menu trên cùng của website

Giao diện trang Quản lý hồ sơ hiện ra như sau:

Cung cấp một số công cụ có thể thao tác với hồ sơ, chọn vào biểu tượng tương ứng để thực hiện:

Xem thông tin hồ sơ

Cập nhật hồ sơ

Xóa hồ sơ

Nộp hồ sơ

Bạn có thể chọn menu Quản lý hồ sơ ở menu bên trái, để giới hạn kết quả tìm kiếm theo trang thái hồ sơ

Tạo mới hồ sơ

Người dùng cần phải đăng nhập vào hệ thống nếu muốn sử dụng dịch vụ. Thông tin để xác thực người dùng bao gồm Tên truy cập và Mật khẩu.

Để đăng ký hồ sơ mới, tại trang thông tin chi tiết về dịch vụ hành chánh công bạn chọn vào nút Nhấn vào đây để đăng ký hồ sơ.

Hệ thống chuyển bạn đến trang nhập Thông tin hồ sơ, bạn cần điền đầy đủ thông tin vào đây.

Trong mục Chọn thông tin bạn có, đây là phần xác nhận những hồ sơ bạn cần phải mang theo để đối chiếu khi đến nhận hồ sơ.

Những mục có dấu (*) là bắt buộc phải có.

Chọn tiếp Biểu mẫu nhập liệu. Tại đây, người dùng sẽ nhập thông tin hồ sơ vào biểu mẫu nhập liệu được đưa ra bởi chương trình (biểu mẫu và dữ liệu cần nhập vào bởi người dùng được quy định theo từng dịch vụ cụ thể - Trong hướng dẫn này là ví dụ về mẫu đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh)

Bạn có thể xem hồ sơ mẫu đề điền cho chính xác, nhấn Xem hồ sơ mẫu để xem!

Bạn cần điền đầy đủ thông tin trước khi nhấn Lưu lại

Các giấy tờ, hình ảnh đính kèm yêu cầu theo từng dịch vụ được bổ sung sau khi bạn nhấn Lưu lại hồ sơ.

Sau khi Lưu lại lần đầu, hệ thống sẽ chuyển đến trang cập nhật hồ sơ.

Những tập tin cần tải lên có thể xuất hiện hoặc không tùy thuộc vào từng dịch vụ hành chính.

Để tải lên một tạp tin, bạn chọn Browse...

Duyệt đến thư mục chứa tập tin bạn muốn tải lên. Chọn tên tập tin và nhấn Open

Nhấn Lưu lại để cập nhật thông tin hồ sơ

Một thông báo xuất hiện cho biết cập nhật thông tin thành công hay không.

Sau khi thông tin hồ sơ được lưu vào hệ thống, một email sẽ gửi đến bạn nhằm xác nhận hồ sơ bạn muốn gửi

Hồ sơ đăng ký chỉ có hiệu lực sau khi người dùng xác thực hồ sơ từ email.

Hoàn tất các bước thêm mới hồ sơ.

Chỉnh sửa bổ sung hồ sơ

Muốn cập nhật thông tin hồ sơ, tại giao diện quản lý hồ sơ chọn biểu tượng

Giao diện trang chỉnh sửa bổ sung hồ sơ hiện ra. Bạn thực hiện các thao tác tương tự như tạo mới hồ sơ

Nhấn Lưu lại để cập nhật thông tin hồ sơ

Một thông báo xuất hiện cho biết cập nhật thông tin thành công hay không.

Cập nhật hồ sơ hoàn tất.

Xóa hồ sơ

Khi muốn xóa thông tin hồ sơ khỏi hệ thống

Từ giao diện quản lý hồ sơ, bạn nhấn vào biểu tượng để xóa hồ sơ

Một thông báo xác nhận Bạn chắc chắn muốn xóa hồ sơ này? hiện ra

- Chọn Xóa ngay để loại bỏ hồ sơ khỏi hệ thống

- Chọn Bỏ qua để tắt hộp thoại, quay lại trang quản lý hồ sơ

Gửi hồ sơ đến Bộ phận một cửa

Khi thông tin hồ sơ đầy đủ, chính xác bạn có thể gửi hồ sơ đến Bộ phận một cửa bằng cách nhấn vào biểu tượng để nộp hồ sơ

Một thông báo xác nhận Bạn chắc chắn muốn xóa hồ sơ này? hiện ra

- Chọn Nộp hồ sơ để gửi ngay hồ sơ đến Bộ phận một cửa

- Chọn Bỏ qua để tắt hộp thoại, quay lại trang quản lý hồ sơ

Tra cứu trạng thái hồ sơ

Muốn tra cứu thông tin hồ sơ, bạn chọn Tra cứu hồ sơ trong menu trên cùng của website

Hệ thống chuyển bạn đến trang nhập thông tin tra cứu hồ sơ

Bạn có thể nhập thông tin Biên nhận hoặc Số CMND để tra cứu

Kết quả tìm kiếm phù hợp sẽ hiện ra bên dưới

Bạn nhấn vào biểu tượng để xem thông tin chi tiết của hồ sơ, tình trạng và nhật ký xử lý hồ sơ.